Medvrstniško nasilje

Spoštovani učenci,

z različnimi oblikami nasilja se kdaj pa kdaj srečamo prav vsi, bodisi v vlogi žrtve, povzročitelja nasilja, soudeleženca ali naključnega opazovalca.

Nasilje med mladimi sega vse od nedolžnega izzivanja do ogrožajočih napadov. S strani starejših mladostnikov oz. celo svojih vrstnikov se lahko srečate z ustrahovanjem, nadlegovanjem, šikaniranjem izsiljevanjem, pa tudi z različnimi oblikami fizičnega ali psihičnega nasilja. Pri ustrahovanju, izsiljevanju lahko doživite fizični napad, poškodbo, psihični pritisk, grožnjo, krajo ali poškodovanje osebne lastnine, poniževanje in zmerjanje.

Pogosto se takšna dejanja začnejo z malenkostmi, iz katerih pa se lahko hitro razvije kaj resnejšega. Nizkotna zbadanja, dvoumna pogledovanja, oponašanja, bahanje lahko kaj hitro privedejo do grobega prerivanja, celo do tepeža in na koncu pravega pretepa.

Zato bodite učenci še posebej pozorni na prikrite oblike nasilja. To so oblike nasilja, za katere običajno sploh ne veste, da se vam dogajajo.

Vpitje, zmerjanje, norčevanje, poniževanje, grožnje so oblike nasilja, ki se  dogajajo neopazno, na prikrit način, običajno v vaši odsotnosti. Ravno zaradi tega se te oblike nasilja dogajajo pogosteje in trajajo dalj časa. Zaradi prikritosti jih je težje prepoznati in zaznati in zato tudi toliko težje ukrepati. Učenci na začetku morda sploh ne veste, da se vam dogajajo, zato se niti ne morete zoperstaviti in se braniti.

Še posebej bodite pozorni na  morebitne oblike nasilja, kot so: ignoranca, obrekovanje, razširjanje lažnih govoric, posmehovanje, pisanje žaljivih stvari. Opozorite učitelje, zaposlene na šoli, odrasle, če doživljate s strani vrstnikov ignoriranje, izločanje iz igre, skupine, prepovedi sodelovanja pri skupinskih dejavnostih. Vedite, da so to najbolj krute oblike nasilja, ki se vam lahko zgodijo tekom šolanja. Tovrstne oblike nasilja močno in globoko prizadenejo, lahko »zabolijo« bolj kot klofuta in puščajo dolgotrajne posledice. Ni hujšega za otroka, odraščajočega mladostnika kot sporočilo vrstnika: »Ne maram te, ne spadaš v našo družbo, za mene sploh ne obstajaš«. Pri dolgotrajnem trpinčenju obstaja bojazen, da razne »etikete«, ki ste jih deležni kot žrtev rastejo z vami. Prenesejo se tudi na izven šolske dejavnosti in na druga področja življenjskega udejstvovanja, posledice se prenesejo tudi na kasnejše obdobje, ko se že začnete gibati v drugačnih krogih.

Pomembno je, da v primeru, ko postanete tarča posmeha vrstnikov, nujno o tem spregovorite z odraslimi. Kljub temu, da vas je morda strah, sram in se bojite, da dejanj povzročitelja ne boste mogli dokazati, vztrajajte. V primeru, da boste o nasilju, ki se dogaja nad vami, molčali, se bo trpinčenje zagotovo le še stopnjevalo in se vleklo dalj časa, celo več let. Vedite, da bo s tem nadlegovalec svoje početje le še stopnjeval, saj bo s tem dobil moč in le s težavo opustil svoje nasilne oblike vedenja. V primeru, da se nadlegovanje pojavlja iz dneva v dan, vam lahko storilec popolnoma zagreni življenje.

Učenci, ki postanete žrtve nasilnih dejanj svojih vrstnikov doživite neprijetno izkušnjo, ki ima lahko izredno težke, dolgotrajne posledice, ki se odražajo tudi na osebnostnem razvoju, vedenjskem področju, učni uspešnosti, zdravstvenem stanju. Pogosto ste žalostni, zaskrbljeni, bojite se v šolo, začnete opuščati dejavnosti, ki ste jih radi obiskovali, imate težave pri navezovanju stikov z vrstniki, izogibate se skupnim dejavnostmi.

Skrb in prizadevanja odraslih so, da otroci sploh ne bi bili ogroženi in da nikoli ne bi postali žrtve nasilja. V primeru, da se vam to vendarle zgodi, je pomembno, da o tem spregovorite z odraslimi, kajti le tako vam bomo lahko zagotovili zaščito, nudili oporo, razumevanje in pomoč.

Da bi bili pri tem uspešni in učinkoviti, moramo prav vsi zavzeti stališče ničelne tolerance do kakršnih koli oblik nasilja ter si prizadevati, da  ozaveščanja o ogroženosti otrok ni nikoli preveč.

Več informacij o vrstah nasilja, vzrokih, prepoznavnih oblikah, žrtvah, nasilnih otrocih, soočanju z nasiljem, posledicah, možnostih oblik pomoči, kontakte, kjer dobite informacije, nasvete, pomoč, lahko najdete v posameznih zavihkih.

V primeru, da se prepoznate kot žrtev ali kot povzročitelj nasilja se obrnite po nasvet, pomoč razrednikom, šolski svetovalni službi, vodstvu šole, ostalim zaposlenim na šoli, staršem, prijateljem, osebi, ki ji najbolj zaupate, mimoidočemu, če se to zgodi na poti v šolo ali domov.

                   Breda Knafelc